Úvod

Firma – DART racing, s.r.o. vám ponúka

 1. opravy a servis motorových vozidiel
 2. správu autoparku
 3. riešenie poistných udalostí
 4. prenájom reklamných plôch
 5. vypracovanie jazdných kníh
 6. úprava motocyklov
 7. sprostredkovateľská činnosť
 8. prenájom ozvučovacej techniky
 9. klampiarske práce
 10. reklamné a marketingové služby
 11. závodná pretekárska činnosť
 12. polepy závodných motocyklov – www.dartracingpolepy.sk
 13. Počas nefunkčnosti ISŠ zverejňujeme všetky sponzorské zmluvy na stránka SMF a to www.smf.sk